Általános vevő tájékoztató

 

Általános vevő tájékoztató

 

Vásárlási Feltételek:

 

Az Univerzál Zrt üzleteiben folytat értékesítést fogyasztók és felhasználók részére.

 

A fogyasztók felé történő értékesítés kizárólag az üzletekben történik a kereskedelemről szóló 2005 évi CLXIV. törvény előírásai szerint.

 

Üzleteinkben történik értékesítés a felhasználók (vállalkozások, egyéni vállalkozók, intézmények, és minden személy, aki önálló foglalkozásával, vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el, és nem minősül fogyasztónak), részére is, azzal hogy hosszabb üzleti kapcsolat esetén lehetőség van egyedi vagy vevővel előzetesen megkötött szállítási keretszerződések (továbbiakban szerződés) megkötésére is. A szerződéskötést a telephelyeinken lévő üzletek vezetőinél, és vevőszolgálati munkatársainál lehet kezdeményezni. A szerződéskötés mind az Univerzál Zrt (továbbiakban szállító) részéről, mind a vevő részéről a cég képviseletére jogosult személy írja alá. A szerződéskötés nyelve: magyar.

 

A szerződés megkötése és módosítása kizárólag írásban, a felek közös megegyezése alapján történik.

Szerződéssel rendelkező vevőink a megvásárolni kívánt árura előzetesen megrendelést adhatnak le. A megrendelés történhet szerződéskötés után telefonon, emailben, egyedi szállítási szerződéssel rendelkező ügyfelek részére az Univerzál Zrt Ferro Pont divíziójának honlapján elhelyezett belépési lehetőséggel.

 

Fogalmak:

 

A fogyasztóvédelemről szóló: 1997. évi CLV. törvény 2.§ definíciója alapján:

 

a) fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában – a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével – fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

b) vállalkozás: aki az 1. § szerinti tevékenységet önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében végzi.

 

Az áru értékesítésével kapcsolatos információk:

 

A teljesítés helye:

A fogyasztók felé történő értékesítés esetén a teljesítés helye az Univerzál Zrt telephelye ahol a vásárlás történik.

A felhasználók felé történő értékesítés, és adásvételi szerződések alapján történő áruszállítások esetén is a teljesítés helye-, az áru átadásának-, valamint az áru minőségi és mennyiségi megvizsgálásának helye, a szállító telephelye (telephelyei), kivéve, ha a felek máskét állapodnak meg.

 

Ellenszolgáltatás:

A fogyasztók felé történő értékesítés a boltokban feltüntetett árakon történik. Az árak az általános forgalmi adót is tartalmazzák.

Felhasználók felé történő értékesítés nettó eladási áron történik forgalmi adó felszámításával. A fordítottforgalmi adóval történő értékesítés a külön tájékoztató szerint történik.

 

Fizetési feltételek:

 

A teljesített áru kifizetése történhet:

 

 • készpénzzel,
 • bankkártyával,
 • a vásárlás helyén feltüntetett utalványok elfogadásával,
 • előre fizetéssel,
 • szerződéskötés esetén átutalással.

 

Halasztott fizetésre vonatkozó szabályok:

 

A vevő halasztott fizetésre csak szállítási szerződés alapján jogosult

 

Az Univerzál Zrt az egyedi szerződéssel rendelkező vevőt - a szerződés megkötése előtt- saját költségére hitelminősítő eljárásban minősíti, melyet hitelbiztosítója végez. A hitelminősítés költsége a szállítót terheli.

 

A termék vételárának megfizetését a számlán megjelölt pénznemben, a számlán megjelölt esedékességi napig kell teljesíteni. Fizetés teljesítéseként a szállító bankszámláján történő jóváírás napját kell érteni.

 

Amennyiben a vevő a fizetési határidőt elmulasztja, és késedelme eléri a 45. napot, akkor a további kiszolgálás a tartozás kiegyenlítéséig minden fizetési módra szünetel. A hitellimit mértéke feletti megrendelés esetén a megrendelt terméket a szállító csak készpénzzel, vagy előre történő átutalással teljesít. Átutalásos fizetési mód esetén a szállító csak írásbeli megrendelést fogad el!

 

Tulajdonjog fenntartása:

A halasztott fizetés esetén a szállító mindaddig fenntartja a tulajdonjogát a leszállított termékek felett, ameddig vevő a szállítót valamennyi igény tekintetében ki nem elégítette.

 

A vevő lejárt tartozása esetén a szállító jogosult a követelését beszámítással érvényesíteni, ha a vevővel szemben bármilyen jogcímű lejárt követelése van. A vevő lejárt tartozásának érvényesítésére a szállító jogosult harmadik személy segítségét igénybe venni. A követelés érvényesítésével megbízott gazdasági társaság díját a vevő viseli.

 

Árak, árváltozások, akciók:

A számlázás a üzletekben a feltüntetett árakon, és az üzletekben, telephelyeken elérhető árlista, illetve a rendelés visszaigazolásában szereplő árak alapján történik. Szerződéses vevők esetén a kondíciós listákban meghatározott engedményrendszer működik.

Az érvényben lévő árlista, illetve vevőkedvezmények, változása esetén az új árjegyzék, vagy kedvezmény hatályba lépése előtt leadott rendelések, a leadás időpontjában érvényes árakon kerülnek számlázásra.

 

Az Univerzál Zrt az átváltoztatás jogát fenntartja.

 

Fogyasztói érdekvédelem

 

 A fogyasztó észrevételével, panaszával az alábbi helyekre fordulhat:

 

 1. Észrevételét panaszát előadhatja a vásárlás helyén.

  A reklamációról és annak rendezés módjáról minden esetben jegyzőkönyv készül. A vevőreklamációkat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény előírásai szerint rendezzük.

 2. Észrevételével, panaszával fordulhat a vállalkozás központjához:
  Vállalkozás adatai:

  Név:

  Univerzál Zrt

  Székhely/levelezési cím:      

  5600 Békéscsaba, Andrássy út. 3-5. Pf. 73.

  Telefonszám:

  06-66-322-844

  Fax:

  06-66-322-844

  E-mail cím:

  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 3. A fogyasztó észrevételével, panaszával fordulhat a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti kormányhivatal járási hivatalához, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz, illetve a békéltető testületekhez:

             Fogyasztóvédelmi hatóság elérhetősége:
             Honlap: www.jaras.info.hu

             Békéltető testületek elérhetősége:
             Honlap: www.bekeltetes.hu

 

A BÉKÉSCSABAI JÁRÁSBAN lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó
észrevételével vagy panaszával fordulhat

 

Fogyasztóvédelmi hatóság adatai

Név:

Békés Vármegyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal
Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím:

5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4.

Telefonszám:      

06-66-546-150, 06-66-546-151

Fax:

06-66-528-321

E-mail cím:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A GYULAI JÁRÁSBAN lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó
észrevételével vagy panaszával fordulhat

Fogyasztóvédelmi hatóság adatai

Név:

Békés Vármegyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatala

Cím:

5700 Gyula, Petőfi tér 3.  Pf.: 4.

Telefonszám:      

06-66-464-043

Fax:

06-66-463-040

E-mail cím:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A SZARVASI JÁRÁSBAN lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó
észrevételével vagy panaszával fordulhat

Fogyasztóvédelmi hatóság adatai

Név:

Békés Vármegyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hivatala

Cím:

5540 Szarvas, Szabadság út 25-27.

Telefonszám:      

06-66-795-333

Fax:

06-66-313-053

E-mail cím:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 A BÉKÉSI JÁRÁSBAN lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó
észrevételével vagy panaszával fordulhat

Fogyasztóvédelmi hatóság adatai

Név:

Békés Vármegyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatala

Cím:

5630 Békés, Kossuth u. 4.

Telefonszám:      

06-66-795-140, 06-66-795-283

Fax:

06-66-414-043

E-mail cím:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 A OROSHÁZI JÁRÁSBAN lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó
észrevételével vagy panaszával fordulhat

Fogyasztóvédelmi hatóság adatai

Név:

Békés Vármegyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala

Cím:

5900 Orosháza, Szabadság tér 3.

Telefonszám:      

06-68-414-043

Fax:

06-68-414-053

E-mail cím:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Amennyiben a vevőreklamáció rendezésével kapcsolatos, vagy egyéb panasza van a békéltető testülethez is fordulhat.

 

Békéltető testületek feladata:

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Békéltető testület adatai:

Név:

Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím:

5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám:     

06-66-324-976

Fax:

06-66-324-976

E-mail cím:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Váltás teljes nézetre!
Az oldal tetejére!